Vega Stadshotell
Bremers rum (1)
Fredrika Bremer (17 augusti 1801 – 31 december 1865), internationellt känd svensk författarinna, feminist och välgörenhetsidkare som introducerade den realistiska romanen i Sverige. Åren 1826-1828 bodde hon på familjens gods på Årsta i Haninge, där hon bland annat ägnade sig åt att förbättra livet för fattiga och sjuka i trakten. Under den tiden utvecklade hon samtidigt sina konstnärliga färdigheter.