Vega Stadshotell
Grips rum (2)
Ragnar Grip, den siste mjölnaren i mjölnarbostaden tvärs över Nynäsvägen från hotellet. Huset lär vara byggt under drottning Kristinas tid på 1600-talet. Väggarna, som är omkring en halv meter tjocka, är byggda av stampad lera och halm. Från omkring 1911 fanns här traktens telefonstation som sköttes av Ragnars syster, Vanja Grip. Driften av kvarnen pågick till omkring 1962/63. I slutet av 1980-talet brann kvarnen ned. Ovanför mjölnarbostaden ligger ett ståtligt knuttimrat magasin som Söderby gård lät uppföra under första hälften av 1800-talet.