Vega Stadshotell
Torfasts rum (4)
Går man tvärs över vägen och fortsätter utmed Torfastleden ligger Norrby gärde på vänster sida där en runsten står uppställd med inskrift från 1000-talet e.kr. Bredvid runstenen finns en skylt som berättar att de ristade runorna på stenen har följande betydelse: "Torfast lät resa denna sten efter Halvdan sin son". Runstenen påträffades 1915 i samband med plöjning i åkern. Runstenen är speciell i och med att runorna är ristade upp och ned. Vad som finns i den övre öglan är svårt att se, men troligtvis är ristningen en häst med ryttare.