Villkor & Regler hos Vega Stadshotell

Allmänt:
Om inte någon speciell skriftlig överenskommelse har träffats, gäller följande regler.
Betalning:
Hotellräkningen skall betalas vid ankomsten till hotellet. Priset som angivits är per rum, för det antal personer och datum som uppgivits, om inte annat specificeras. Moms ingår i priset. Betalning företrädesvis med kontokort alternativt via SWISH.
Kontokort:
Vi tar emot de vanligast förekommande kontokorten utom American Express. Vega Stadshotell är dock inte skyldigt att acceptera, under Vissa undantag kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta.
SWISH:
Vi tar även emot betalningar via SWISH till nummer: 1235956099.
Beställning och bekräftelse:
En beställning är bindande i och med att den bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen t.ex. via e-post. Du och Vega Stadshotell har i och med att bekräftelse skett träffat ett avtal. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt på vilket sätt betalning skall ske.
Förlängning av vistelse:
Förlängning av vistelse skall ske senast kl. 14:00. I samband med förlängningen skall betalning ske för den nya perioden och det gamla paserkortet återlämnas och ett nytt paserkort erhållas. Förlängning kan ske i mån av plats och efter bekräftelse av hotellpersonalen!
Bokningsgaranti:
Alla bokningar via internet måste garanteras med kreditkort som är giltigt det datum bokningen avser. Vid incheckning måste kund använda samma kreditkort som vid bokning. Vega Stadshotell förbehåller sig rätten att förauktorisera kontokort före ankomst.
Bokningsavgift och förskottsbetalning:
Rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att din bokning skall vara bindande. Detta belopp avräknas på den slutliga räkningen. Om du avbeställer rummet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen.
Avbokning/Avbeställning:
Avbokning/Avbeställning skall ske senast kl. 18:00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18:00 så måste du betala för ett dygn.
Ankomstdagen:
Hotellrummet är tillgängligt senast från kl. 14:00.
Avresedagen:
Hotellrummet måste du lämna senast kl. 12:.00.
Sen ankomst:
Rummet är reserverat för ankomst senast till kl. 18:00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela oss på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan kund.
Vistelse på obestämd tid:
Bor du på Vega Stadshotell på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl. 18.00 dagen före du skall resa. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om Vega Stadshotell inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl. 18:00 dagen före avresan.
Värdefull egendom:
Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa oss om detta när du lämnar in bagaget eller annan egendom till hotellet för förvaring. Vega Stadshotell har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde.
Ansvar för förkommet gods/stöld på hotellrum:
Vega Stadshotell har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet. Skulle det emellertid visa sig att Vega Stadshotell eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.
Din egen säkerhet:
Du bör alltid ta reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Denna information finns i allmänhet på insidan av din hotellrumsdörr. Om du upptäcker brister i säkerheten, ber vi dig att omgående anmäla detta till personalen.
Personligt ansvar:
Aktivering av brandlarm, oavsett skäl till rökutveckling och obefogat öppnande av nödutgång eller dylikt debiteras med det belopp som faktureras hotellet från utryckande larmföretag/brandkår. Beloppet kan variera från fall till fall.
Om du har egna önskemål och behov:
Precisera dina dina sarskilda önskemålen, när du beställer, så att vi kan förbereda din ankomst på bästa sätt. Även för dig med funktionsnedsättningar som behöver handikappanpassade rum. Dessa önskemål måste därför förbokas. Detta för att dina önskemål i möjligaste mån skall kunna tillgodoses.
Teknisk utrustning:
Behöver du någon särskild teknisk utrustning bör du meddela detta i god tid innan ankomst. Detta för att dina önskemål i möjligaste mån skall kunna tillgodoses.
Minibar:
Hotellet har fullständiga rättigheter och Minibaren kan du själv välja innehåll i. Du bör göra detta i samband med din beställning för att dina önskemål i möjligaste mån skall kunna tillgodoses.
Rökning:
Hela hotellfastigheten är rökfri, vi kan komma att kräva skadestånd för en eventuell sanering.
Husdjur:
Vi tillåter inga husdjur i rummen, vi kan komma att kräva skadestånd för en eventuell sanering.